close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • Konsulat Generalny RP w Grodnie uprzejmie informuje, że w celu złożenia wniosku wizowego należy dokonać rejestracji w systemie e-konsulat lub w Centrach Wizowych w Grodnie oraz Lidzie.

   


   

   
  Uprzejmie informujemy, że obsługa w Konsulacie Generalnym RP odbywa się według następującego harmonogramu:

   

   
  Przyjmowanie wniosków wizowych: godz. 9.00 - 12.00
   
  Odbiór paszportów: godz. 13.00 - 15.30
   
  Telefoniczna informacja wizowa (+375 152 73  10 49): godz. 9.00 - 16.00
   

   

  Informacja ta dotyczy wyłącznie Konsulatu RP i nie odnosi się do pracy Centrów Wizowych w Grodnie i Lidzie.

   


   

  Konsulat Generalny RP w Grodnie uprzejmie informuje, że  rejestracja w systemie e-konsulat odbywa się na stronie internetowej:
   
   
   
  Najbliższe terminy rejestracji wizowej:
   
   
  piątek, 27 października, godz. 19.00
   
  środa, 8 listopada, godz. 19.00
   
  piątek, 17 listopada, godz. 19.00 
   
   
  Godziny rozpoczęcia rejestracji podawane są według czasu mińskiego.

   


   

  Zmiany w praktyce wizowej dotyczącej osób niepełnoletnich

   

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 stycznia 2017 r., w przypadku obecności przy składaniu wniosku wizowego osoby niepełnoletniej obojga rodziców/opiekunów prawnych, nie będzie wymagana poświadczona notarialnie zgoda na wyjazd.
  Aby pobrać formularz zgody rodziców na wyjazd dziecka w takich przypadkach – kliknij tutaj.
  Powyższa praktyka obowiązuje we wszystkich polskich urzędach konsularnych na Białorusi, a także w centrach wizowych obsługiwanych przez VFS Global.

   


   

  Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Zagranicznych od 1 stycznia 2011 r. opłaty za wizy krajowe dla obywateli Białorusi są zniesione.

   

   


   

   

  Ponadto uprzejmie informujemy, że KG RP w Grodnie:

   

  1. Nie odpowiada na korespondencję otrzymaną drogą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 par. 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko osoby pytającej oraz adres jej zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu).
  2. Nie odpowiada również na zapytania e-mailowe, na które odpowiedzi można znaleźć na stronie internetowej naszego urzędu.
  3. Nie świadczy pomocy technicznej przy rejestracji ankiet.
  4. Nie anuluje, nie wysyła i nie odbiera ankiet wizowych drogą mailową.
  5. Nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów.
   

   

   

  Informacja na temat praw osób, których dane przetwarzane są w systemie VIS:

   

  www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: