close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • KARTA POLAKA

 •  

   

  • Przyjmowanie dokumentów odbywa się w nowej części konsulatu (wejście od strony schodów)  w każdy dzień roboczy w godzinach od 09:00 do 13:00, zgodnie z terminem wizyty.

   

  • Konsulat prosi o  przestrzeganie ustalonych terminów.  Osobom spóźnionym konsulat nie gwarantuje rozpatrzenia sprawy poza wyznaczonym terminem wizyty.

   

  • Dokumenty będzie można odbierać w wyznaczonym terminie (wtorki lub czwartki – w dni robocze) o godzinie 14:00. W przypadku, gdyby odbiór dokumentów w wyznaczonym terminie nie był możliwy, można dokonać indywidualnego odbioru  w dowolnym późniejszym terminie – w poniedziałki lub piątki (w dni robocze) o godzinie 14:00. Dokumenty będą wydawane w starej części konsulatu (wejście estakadą) lub innym miejscu zgodnie z widoczną informacją.

   

  • W przypadku, gdy osobisty odbiór dokumentów w wyznaczonym terminie nie jest możliwy, do odbioru Karty może zostać upoważniona inna osoba. Osoba ta musi przy odbiorze Karty mieć ze sobą swój paszport wypełnione upoważnienie (wzór upoważnienia  do pobrania w tym miejscu). Upoważnienie musi być podpisane własnoręcznie przez osobę, której przyznano Kartę Polaka oraz zawierać prawidłowe dane tej osoby oraz osoby upoważnionej do odbioru Karty.

   

  • Konsulat uprzejmie informuje, iż rejestracja odbywa się:
  1. poprzez Internet na adres: grodno.kg.kartapolaka@msz.gov.pl,
  2. pocztą na adres KG RP w Grodnie (ul. Budionnego 48A, kod 230023)

   

  • Każda korespondencja kierowana do Konsulatu w sprawie Karty Polaka powinna być sformułowana w języku polskim oraz zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego nadawcy. Konsulat zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na korespondencję sformułowaną w innych językach niż polski bądź nie zawierającą wymaganych danych osobowych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: